Imago

In het verleden bleek de Food als industrie redelijk onbekend onder studenten en middelbare scholieren. Het ontbreken aan concrete informatie zorgt ervoor dat veel jongeren geen idee hebben wat het werken in deze sector eigenlijk inhoudt. FCP houdt zich onder andere bezig met het versterken van het imago van de Foodindustrie onder jongeren; de toekomstige medewerkers!

FoodCapital

FoodCapital is een initiatief van FCP, de Brainport regio en de Groene Campus en richt zich met name op het versterken van de positie van de Foodsector in Helmond en omstreken. FoodCapital doet dit door samen met ondernemers en onderwijsinstellingen projecten te ontwikkelen die gericht zijn op innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, clustering, promotie en acquisitie.

Food & Nutrition

FCP is projectpartner van het kwartaalblad Food & Nutrition. Dit blad richt zich op de fresh, food en nutritionsector in Zuid-Nederland en biedt het bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland een gemeenschappelijk platform voor informatie-uitwisseling, kennisoverdracht en discussie.