Arbeidsmarkt

FCP richt zich niet alleen op de toekomstige arbeidsmarkt, ook levert FCP haar bijdrage aan het positief beïnvloeden van de arbeidsmarkt van vandaag de dag (o.a.) door regionale en lokale projecten. Zo heeft FCP een P&O-werkgroep opgezet met mensen uit de Foodindustrie. De bijdrage aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en het bedrijfsleven en dus voor een verhoogde kwaliteit van de medewerkers in de Foodindustrie.

Jeugdwerkloosheid

In samenwerking met de gemeente Helmond heeft FCP getracht de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo is er een klas samengesteld waarin jongeren een tweejarig BBL traject in de Foodindustrie volgden. Dankzij dit project hebben deze jongeren een baan in de Food. Ook heeft FCP samen met het Service Punt Leren en Werken (voorheen Kans Kwadraat) een aantal pilots opgezet, waarin mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een opleiding in de Food is aangeboden. Ook uit deze groep hebben een aantal werkzoekenden een aanstelling gekregen.

Werkgeversplein Regio Helmond

FCP wordt ondersteund door het Werkgeversplein Regio Helmond, dat bedrijven de weg wijst op P&O- gebied. Voor alle vragen met betrekking tot opleiden, instroom, doorstroom, uitstroom en reïntegratie van werknemers kunnen werkgevers bij het Werkgeversplein op Werkplein Helmond terecht. Daarnaast is FCP vertegenwoordigd in de Taskforce Onderwijs en Arbeidsmarkt (TOA), het regionaal Arbeidsmarkt Platform (RAP) en de klankbordgroep Food van de Rabobank.