Mens & Imago

Één van de twee aandachtsgebieden van FoodConnectionPoint is Mens & Imago. Dit aandachtsgebied richt zich op 3 items; imago, onderwijs en arbeidsmarkt.

Imago:              Versterken van het imago van de Foodindustrie onder studiekiezers.

Onderwijs:        Zorg dragen voor voldoende gekwalificeerde medewerkers.

Arbeidsmarkt:   Het positief beinvloeden van de arbeidsmarkt.