Links

 

Food Tech Brainport TV-kanaal:

www.foodtechbrainport.tv 

 

FoodConnectionPoint is partner in:

www.foodspot.eu

 

FoodConnectionPoint dankt haar financiers:

 

Project met financiële steun van de Europese Unie via het Stimulusprogramma.