Projecten

Agro-Food Innovatie Plein

Het FCP heeft, samen met Ondernemersinitiatief Greenport Venlo, het Agro-Food Innovatie Plein (AFIP) opgezet. AFIP bestaat uit een aantal themabijeenkomsten waarin kennispartners, bijvoorbeeld leveranciers, concrete vragen van ondernemers in Food beantwoorden. De thema's lopen uiteen van het verwaarden van reststromen tot het printen van verpakkingen op de verpakkingslijn.

Via dit ondernemersgedreven netwerk wil FCP kennisvragen van het bedrijfsleven zo goed mogelijk laten beantwoorden door kennisinstellingen en/of leveranciers. Ook bieden de bijeenkomsten ruimte voor discussie tussen presentatoren en deelnemers. Door deze aanpak kunnen verschillende innovatieve ontwikkelingen beter en sneller worden opgepakt. 

Food2Market

Het doel van het Food2Market (F2M) project is het vergroten van het innovatievermogen van het Noordwest Europese MKB actief in de agro en voedingsmiddelenindustrie. Het project versnelt het omzetten van ideeën en kennis in nieuwe producten, processen en diensten, zodat de concurrentiekracht van MKB verbetert. Het project stelt hen in staat om snel te reageren op marktontwikkelingen. Hierbij dienen 2 belangrijke factoren voor verandering van de markt als inspiratie: duurzaamheid en gezondheidsbewustzijn.

Om dit te bereiken investeren de partners in instrumenten die samen een duurzaam transnationaal innovatiesysteem vormen dat het MKB uit de agro- en voedingsmiddelenindustrie zal ondersteunen in het slechten van barrières die innovatie nu tegen houden.

Partners:

Het Food2Market (F2M) project is een initiatief van 4 clusters uit de voedingsmiddelensector afkomstig vanuit 3 regio's/landen in het Noordwest Europese deel: Vlaanderen (Flanders' Food), Nederland (Food Valley en FoodConnectionPoint) en Noordrijn-Westfalen (Food-Processing Initiative). Deze vier organisaties kennen elkaar goed en vormen sinds maart 2008 het samenwerkingsplatform Foodspot.  

Foodspot

FCP werkt ook samen met organisaties die boven de rivieren of buiten de landsgrenzen opereren. Een goed voorbeeld is Foodspot dat is opgericht door FCP, Food Valley, het Belgische Flander's Food en het Duitse Food-Processing Initiative.

Doel van Foodspot is om het innovatievermogen van het Noordwest-Europese MKB dat actief is in de agrodfoodbusiness, te vergroten. Foodspot doet dit via internationale werkbezoeken en workshops. Ook nemen partijen deel in elkaars projecten.

Verder wordt er nagedacht over een Market Connection Center, een digitale marktplaats voor Foodondernemers. Deze marktplaats moet het voor deze doelgroep makkelijk maken om te netwerken en om daarmee snel de juiste adressen te vinden voor vragen en benodigdheden.

Agro & Food Systems Roadmap

Het lange termijn doel van het project "Agro & Food Systems Roadmap Zuidoost-Nederland" is het verstrerken van de economische structuur van de agro en food bedrijven door het verbeteren van hun concurrentievermogen via innovaties in agro en food processing systems. (zoals mechatronica, meetsystemen, software processing en scheidingstechnologie).

Het hoofdoel van het AFS project is de ontwikkeling van een roadmap die inzoomt op de behoeftes van de sector en die dat vertaalt in de gewenste innovaties voor agro- en food processing systems van de toekomst. De resultaten van de roadmap zullen belangrijke input leveren aan de bedrijfsstrategieën en innovatiekracht van betrokken agro- en foodbedrijven. De focus van het project ligt daarbij op de totstandkoming van nieuwe innovaties en op nieuwe samenwerkingsvormen en clusters tussen bedrijven onderling en met de kennisinfrastructuur.