Innovatie

Innovatie is een must voor het bedrijfsleven. Om te kunnen concurreren met veelal goedkopere buitenlandse leveranciers, zijn proces-, product en designinnovaties bitter noodzakelijk. Het FCP ziet het dan ook als taak om het innovatievermogen van de Zuid-Nederlandse sector te verbeteren.

Centraal in dit streven staat de Agro & Food Systems Roadmap Zuidoost-Nederland. Dit is kortweg een innovatie-agenda die met name gericht is op food processing en automatisering. Specifieke thema's van de Roadmap zijn onder meer productieverhoging, besparing van energie, water, grondstoffen en verwaarding van reststromen.

Gezien het profiel van de sector in Zuid-Oost Nederland wordt ingezoomd op de sectoren suiker & zoetwaren, food & health, snacks & vlees, en kas- & vollegrondsgroenten. Vaak komen op het snijvlak van deze sectoren of uiteenlopende disciplines innovatieve concepten tot stand. Neem bijvoorbeeld de Senseo die door Philips en Douwe Egberts is ontwikkeld.