Innovatie

Het andere aandachtsgebied van FoodConnectionPoint is innovatie. Foodondernemers worden door FoodConnectionPoint ondersteund in het versterken van hun innovatievermogen, met daarbij speciale aandacht voor processing (verwerking) en design.

Daarnaast is FoodConnectionPoint initiatiefnemer van een aantal succesvolle innovatieprojecten die verankerd zijn in het Food Tech Park Brainport.