Food Technology Park Brainport


In het Food Tech Park Brainport (FTPB) worden een aantal succesvolle innovatietrajecten verankerd. In dit complex van 4,8 hectare, gelegen aan de Suytkade in Helmond, zijn onder meer onderwijsinstellingen, laboratoria, bedrijfshuisvesting, pilotfabrieken en ontspanningsmogelijkheden gevestigd of in aanbouw. 

De missie van FTPB is om de wereldwijde voedselproductie in kwalitatieve en kwantitatieve zin te verduurzamen via valorisatie en toepassing van nieuwe innovaties op het snijvlak Food & Technology. Een voorbeeld is het conserveren onder hoge druk (pascalisatie).

Daarmee verstrekt het FTPB de internationale concurrentiepositie van de nationale voedingsmiddelenindustrie, verstevigt het de regionale en nationale onderwijs- en kennisinfrastructuur en levert een stevige bijdrage aan hoogwaardige regionale werkgelegenheid.

De primaire doelgroep van het FTPB zijn leveranciers van grondstoffen en ingredienten, voedingsmiddelenproducenten en leveranciers en ontwikkelaars van food processing systems. Dit zijn voornamelijk MKB-bedrijven in en nabij de Brainport regio. De secundaire doelgroep bestaat uit onderwijs- en kennis infrastructuur ter ondersteuning van talent en ondernemers.